Rijschoolbranche krijgt kwaliteitskeurmerk en klachtenloket

Brancheorganisaties moeten gaan samenwerken en één overkoepelend keurmerk in het leven roepen om de kwaliteit binnen de rijschoolbranche te verbeteren. Ook dient er een meldpunt te komen waar gedupeerden hun beklag kunnen doen. Een meerderheid van de Tweede Kamer ging dinsdag akkoord met de motie van Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA. “Minister Schultz van Haegen zal nog even op de precieze invulling ervan moeten kauwen, maar ze moét de motie wel uitvoeren”, zo stelt het Kamerlid.

Één keurmerk waarbij de verschillende brancheorganisaties de krachten gaan bundelen en kwaliteitsuitingen voor rijscholen formuleren. Dat is hoe Kuiken de ideale situatie binnen de rijschoolbranche omschrijft. “Aangesloten rijscholen moeten zich vervolgens ook echt aan die regels houden. Want wat we momenteel zien is dat de bestaande uitingen wel garantie bieden, maar echt geen 100 procent.”

Motie

Kuiken diende een motie in tot het stimuleren van de samenwerking tussen de brancheorganisaties, het instellen van een kwaliteitskeurmerk en het vormgeven van een meldpunt. “Dit omdat ik denk dat de branche sterker kan worden als er wordt samengewerkt. Van een dergelijke samenwerking is al jarenlang te weinig sprake. Niet iedere rijschool is aangesloten bij een brancheorganisatie. En áls rijschoolhouders zich aansluiten, leidt dat tot versnippering over drie partijen die het lang niet altijd met elkaar eens zijn of zich niet aan hun eigen kwaliteitsuitingen houden.”

Volgens het Kamerlid moeten de krachten van die verschillende partijen juist gebundeld worden om de kwaliteit en de transparantie binnen de branche te verbeteren. “Leerlingen moet kunnen rekenen op degelijke rijlessen en een juiste afhandeling van zaken. Ze moeten niet alleen op de hoogte worden gebracht van mooie aanbiedingen, maar ook van goede, inhoudelijke informatie. Daarnaast is het voor de overheid lastig om zaken te doen met versnipperde brancheorganisaties. Daar bleek de overgrote meerderheid van de Kamer het mee eens te zijn.”

Keurmerk

Kuiken zegt regelmatig klachten te horen over onder andere rijscholen die complete pakketten verkopen, maar na betaling vervolgens niets leveren. “En daar zijn ook rijscholen bij die lid zijn van brancheverenigingen”, aldus het Kamerlid. “Bij verschillende rijscholen in ons land is op dit moment sprake van te weinig kwaliteit. Een overkoepelend keurmerk moet dat tegengaan en daarbij meer transparantie bieden. Rijscholen moeten gewoonweg op hun kwaliteit kunnen worden afgerekend.”

Het zou betekenen dat er één overkoepelend keurmerk en een klachtenpunt wordt ingesteld. “Bijvoorbeeld als onderdeel van de vergelijkingswebsite voor rijscholen die er in opdracht van minister Schultz van Haegen aan zit te komen. De branche moet zelf primair verantwoordelijk blijven voor de naleving”, zo benadrukt ze. “Maar op het moment dat de branche zelf geen initiatief neemt om weer gezond te worden, dan vind ik dat je als overheid moet kijken wat je kunt doen om de boel een beetje op gang te helpen. Vandaar mijn motie.”

Maatregelen

Hoe het keurmerk en het klachtenpunt er concreet precies uit moeten gaan zien, laat Kuiken verder in het midden. “Daar moet minister Schultz van Haegen nu invulling aan gaan geven. Ze zal er nog wel even op moeten kauwen, maar ze moét actie gaan ondernemen. Want de motie is in stemming gebracht en met een ruime meerderheid aangenomen.”

Kuiken onderschrijft dat minister Schultz van Haegen tot nu toe altijd aarzelend is geweest als het om overheidsbemoeienis ten opzichte van de rijschoolbranche ging. “Maar we hebben haar nu bewogen om ons voorstel verder vorm te geven. Het gaat immers veelal om onze jongeren, om heel veel geld en natuurlijk de verkeersveiligheid. Af en toe moet je wat duwen en trekken om je doel te bereiken en dat hebben we bij dezen gedaan.”

Kamervragen

Kuiken kaartte in het verleden vaker de forse toename van het aantal rijscholen in Nederland aan bij de minister van Infrastructuur en Milieu. De kwaliteit van de rijschoolbranche zou volgens haar namelijk in het geding komen. “Klanten zijn de gedupeerden en kunnen door het steeds weer verdwijnen van rijscholen hun examen niet doen of moeten opnieuw beginnen met lessen”, zo stelde zij vorig jaar.

Toen al pleitte het PvdA-Kamerlid voor onder meer de uitbouw van de bestaande websites met klantenreviews en het opzetten van een klachtenmeldpunt. “Want mensen weten vaak niet waar ze met hun klachten heen moeten.” Ook vroeg ze de minister of er tijdens de opleiding tot rijinstructeur aandacht kon komen voor ondernemerschap.

Rijschool

De minister gaf als reactie op Kuikens vragen aan dat ze van mening was dat een diploma op het gebied van ondernemerschap geen noemenswaardig effect heeft op de overlevingskansen van een onderneming. Daarnaast achtte ze het instellen van een klachtenloket niet zinvol. “De overheid heeft al een klachtenpunt waar mensen terecht kunnen. Het is verder aan de branche zelf om voor een specifiek klachtenloket te zorgen.” Ze liet tijdens een commissievergadering in de Tweede Kamer dan ook weten dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitscontrole van rijscholen in ons land bij de drie brancheorganisaties Bovag, FAM en VRB ligt.

Volgens Bovag Rijscholen stelt Attje Kuiken dan ook volledig onterecht dat er al jarenlang een gebrek aan samenwerking is tussen brancheorganisaties. “Het tegenovergestelde is waar: VRB, FAM en Bovag zitten periodiek samen aan tafel met het CBR om gezamenlijk slagen te maken in de professionalisering van de rijschoolbranche. Het probleem is juist vooral dat een enorm groot aantal rijscholen nergens bij is aangesloten. Veel van hen maken er een potje van en nemen hun vak niet serieus. Daar kan niemand nu toezicht op houden”, aldus Tom Huyskens.

Lidmaatschapseisen

“Vandaar ook ons pleidooi richting de minister om hier werk van te maken en de rotte appels aan te pakken. Wij doen dat al met alles wat binnen ons vermogen ligt. Komend jaar komen daar strengere lidmaatschapseisen bij in de vorm van bijvoorbeeld de Verklaring Omtrent het Gedrag. En dan heb ik het nog niet eens gehad over ons garantiefonds, bemiddelingsbureau, de geschillencommissie en onze algemene voorwaarden die zijn opgesteld in overleg met de ANWB en de Consumentenbond. Wij zíjn zo’n keurmerk”, zo stelt de Bovag-woordvoerder. “We hopen dan ook dat aan onze aanpak een goed voorbeeld genomen wordt.”

Huyskens verwijst daarnaast naar de vergelijkingswebsite die in opdracht van minister Schultz van Haegen in de maak is. “Een dergelijk keurmerk komt er al in de vorm van die beoordelings- en informatiewebsite die TeamAlert aan het ontwikkelen is. Het maakt de motie van de PvdA mosterd na de maaltijd. Maar desondanks heeft er toch een kamermeerderheid mee ingestemd. Blijkbaar is de PvdA de brief van de minister daarover vergeten.”

Vergelijkingswebsite

Om het voor aspirant-automobilisten gemakkelijker en overzichtelijker te maken om een goede, betrouwbare rijschool te kiezen, gaf minister Schultz van Haegen vorig jaar aan verkeersveiligheidsorganisatie TeamAlert de opdracht om een onafhankelijke vergelijkingswebsite te ontwikkelen. Naast reviews en feitelijke informatie als slagingspercentages, zal de site ook meer algemene informatie geven over wat je als consument van een rijschool mag verwachten en waarom de goedkoopste optie niet per definitie de beste is. Ook moet het leerlingen de kans bieden om eigen ervaringen met een rijschool met anderen te delen. De website is nog in ontwikkeling.

Maar de actie van de minister is dus nog lang niet voldoende, zo vindt de Tweede Kamer. Kuiken: “Het is nu ook aan de minister om de verdere invulling van het keurmerk en klachtenloket te bepalen. Omdat het om een motie gaat, moét ze wel actie ondernemen.”

Roosmarijn Dierick

Lees hieronder de aangenomen motie:

MOTIE VAN HET LID KUIKEN

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er al jarenlang te weinig samenwerking is tussen de verschillende brancheorganisaties;

constaterende dat er geen gedeeld keurmerk en klachtenmeldpunt voor de rijschoolhouder is;

overwegende dat het voor de overheid lastig is om zaken te doen met verschillende brancheorganisaties;

verzoekt de regering om, net als bij de binnenvaartsector, verdere samenwerking tussen de brancheorganisaties in de rijschoolbranche te bevorderen, met als doel om onder andere te komen tot een gezamenlijk keurmerk en klachtenmeldpunt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Bron: Verkeerspro.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp