Rechtstreekse instroom motorrijbewijs A2 vanaf 31 december

Aspirant-motorrijders kunnen vanaf 31 december 2013 rechtstreeks instromen in categorie A2 voor de middelzware motor. Om het rijbewijs te halen, moeten ze een theorie-examen en een tweedelig praktijkexamen doen. Het CBR verwacht in 2014 zo’n duizend eerste examens af te nemen in deze nieuwe categorie, zo meldt het bureau. Volgend jaar mag een leerling voor het rechtstreekse rijbewijs A2 vanaf 20 jaar beginnen met rijlessen.

Sinds de invoering van de derde Europese richtlijn rijbewijzen op 19 januari 2013 kan een leerling pas het rijbewijs A2 (minimaal 25 kW en maximaal 35 kW en minder dan 0,1 kW per kg) halen als hij minimaal 20 jaar oud is en minimaal 2 jaar het rijbewijs A1 voor de lichte motor (maximaal 125 cc, maximaal 11 kW en minder dan 0,1 kW per kg) heeft. Daardoor waren er het afgelopen jaar nog geen kandidaten A2. Maar de Europese regels maken het nu ook mogelijk dat een leerling direct A2-examen kan doen. Daar wordt de Nederlandse wet op aangepast, meldt het CBR.

Rijlessen

Als een leerling begint met rijlessen, moet hij het theorie-examen voor de motor al hebben gehaald of het autorijbewijs hebben. Als hij het theorie-examen voor de motor heeft gehaald, kan hij vanaf 20 jaar praktijkexamen voertuigbeheersing en praktijkexamen verkeersdeelneming doen.

De overige regels voor het motorrijbewijs blijven hetzelfde. Minimaal 2 jaar na het verkrijgen van A2-hoeft de leerling alleen een praktijkexamen verkeersdeelneming te doen. Vanaf 24 jaar kan hij ook rechtstreeks het rijbewijs A halen via een theorie-examen, een praktijkexamen voertuigbeheersing en een praktijkexamen verkeersdeelneming.

CBR

Eind november start het CBR met een serie informatiebijeenkomsten op een aantal grote locaties in het land. Naast de informatie over A2-rechtstreeks zal het CBR daar de verschillen tussen de diverse categorieën in voertuigeisen en leeftijdseisen nogmaals onder de aandacht brengen. Verder komen de vernieuwingen in TOP internet voor het reserveren van motorexamens aan de orde.

In de eerste week van oktober heeft het CBR een enquête uitgezet onder rijopleiders over de eerste ervaringen met het nieuwe A-regime. De uitkomsten van deze enquête komen ook aan bod op de informatiebijeenkomsten. Opleiders kunnen nu al capaciteit kopen voor een A-examen. Na 1 december kunnen ze de reservering voor ‘A2 rechtstreeks’ invoeren. Die krijgt straks de naam A2-R.

Examen reserveren

Het CBR past het examenreserveringssysteem TOP internet aan voor optimale begeleiding en ondersteuning bij het reserveren van de juiste producten van de categorie A. Zo werkt het CBR aan het ontwikkelen van een adviestabel, die de opleider waarschuwt als hij een examen reserveert voor een kandidaat die vanwege zijn leeftijd en (het ontbreken van) eerder behaalde rijbewijzen niet in aanmerking komt voor een bepaalde motorcategorie.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp