Onze Privacy Verklaring

Hieronder vind je de volledige Privacy Verklaring van Verkeersschool De Zwaan. Hierin omschrijven wij hoe Verkeersschool De Zwaan omgaat met jouw gegevens die wij verzamelen. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Inleiding

In deze Privacy Verklaring lees je alles over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe we vervolgens omgaan met deze gegevens. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De Privacy Verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom aan te raden de verklaring periodiek te raadplegen.

Verkeersschool De Zwaan

Je leest op dit moment de Privacy Verklaring van Verkeersschool De Zwaan. Onze verkeersschool richt zich op verkeersopleidingen in de categorieën auto, motor en scooter. Naast praktijkopleidingen verzorgen wij ook de theorie opleidingen voor de genoemde categorieën.e doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De Privacy Verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom aan te raden de verklaring periodiek te raadplegen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Verkeersschool De Zwaan verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Verkeersschool De Zwaan, neem dan gerust contact op!

privacy@verkeersschooldezwaan.nl
06- 24 67 50 41 | Kiplingstraat 105 | 3076 TC Rotterdam
Btw. Nr. NL857464322B01 | KVK Nr. 68481187
Verkeersschool De Zwaan is een VOF.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Verkeersschool De Zwaan. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Contact opnemen.
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Verkeersschool De Zwaan via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Die gegevens worden ook verzameld wanneer je telefonisch met ons contact opneemt of wanneer je rechtstreeks een bezoek brengt aan ons op ons bezoekadres Marsmanstraat 78 in Rotterdam.

02. Planning en uitvoering van de rijopleiding.
Na jouw inschrijving worden jouw contactgegevens voor het plannen en uitvoeren van jouw rij opleiding verstrekt aan de instructeur bij wie jij de lessen gaat volgen.

03. Social media
Verkeersschool De Zwaan plaatst berichten op Facebook en Instagram. Deze berichten zijn met name gericht zijn op informatiedeling en in mindere mate op commercie. Jouw gegevens worden alleen gebruikt na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de opleidingsovereenkomst die wordt aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met onze relaties en/of opdrachtnemers.
Deze doelen vormen tezamen de grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (uitvoering van de overeenkomst, gerechtvaardigd belang en toestemming).

Ontvangers

Conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft Verkeersschool De Zwaan afspraken met partijen gemaakt over de verwerking van de persoonsgegevens waar Verkeersschool De Zwaan verantwoordelijk voor is. Deze afspraken hebben we, waar nodig, vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. De gegevens die Verkeersschool De Zwaan ontvangt en verwerkt worden beheerd door:
 1. Mighty Craft
  De e-mail van Verkeersschool De Zwaan wordt gehost bij Mighty Craft. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Mighty Craft.
 2. Webmonkey
  De website en back-ups van de website worden gehost bij Webmonkey. Gegevens die jij achterlaat op de website van Verkeersschool De Zwaan worden op de servers van Webmonkey opgeslagen.
 3. CBR
  Het CBR verwerkt hoofdzakelijk persoonsgegevens voor de uitvoering van zijn publiekrechtelijke taak (waaronder bijv. het beoordelen van de rijvaardigheid, vakbekwaamheid en rijgeschiktheid en het certificeren van opleidingen en opleiders) én voor het verbeteren van de dienstverlening bij het uitvoeren van deze taak. Lees de Privacy Verklaring van het CBR op hun website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan. Het CBR is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Verkeersschool De Zwaan, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
 1. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Verkeersschool De Zwaan via mail, dan worden die gegevens, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. De persoonsgegevens die door Verkeersschool De Zwaan of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord. Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een geldig SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Verkeersschool De Zwaan veilig is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die (al dan niet bij ons bekend) door middel van een link met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de Privacy Verklaring van de website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage.
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Verkeersschool De Zwaan vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Verkeersschool De Zwaan. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Verkeersschool De Zwaan.
 3. Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Verkeersschool De Zwaan opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Verkeersschool De Zwaan al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Verkeersschool De Zwaan vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Verkeersschool De Zwaan niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat Verkeersschool De Zwaan jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@verkeersschooldezwaan.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijs nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week op jouw mail te reageren.

Plichten

Verkeersschool De Zwaan verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Verkeersschool De Zwaan via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Verkeersschool De Zwaan de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Verkeersschool De Zwaan met andere dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Verkeersschool De Zwaan behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Verkeersschool De Zwaan dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Verkeersschool De Zwaan te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Wijzigingen in deze Privacy Verklaring

Wij kunnen deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.