Ministerie wil smartphone-gebruik in auto tegengaan

mobieletelefoon

Houd in het verkeer je aandacht op de weg, niet op je smartphone. Dat is de boodschap die het ministerie van Infrastructuur en Milieu met de nieuwe campagne ‘Aandacht op de weg’ over wil brengen. De actie tegen ‘virtueel verkeer’ tijdens verkeersdeelname is de opvolger van de campagne ‘Laat je niet afleiden’, die het doel had om bellen achter het stuur terug te dringen.

Waar recente campagnes voornamelijk gericht waren op telefoneren in het verkeer, is de nieuwe actie specifiek toegespitst op het gebruik van social media.

Social media

Naar schattingen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) kost smartphone-gebruik in het Nederlandse verkeer jaarlijks enkele tientallen mensen het leven. Het ministerie wil verkeersdeelnemers er daarom op attenderen dat veilige verkeersdeelname niet te combineren valt met snel een appje sturen, even je mail controleren, tweeten of rondkijken op Facebook.

De boodschap voor automobilisten is onder meer verwerkt in posters en radio- en televisiespots op nationale en regionale zenders. Ook op attentieborden langs snelwegen wordt campagne gevoerd en opgeroepen om social media enkel op parkeerplaatsen of de plaats van bestemming te gebruiken.

Samenwerking

Tijdens de campagneperiode zal een reeks van activiteiten plaatsvinden. Zo zullen drie grote telecomproviders de campagne zowel online als offline steunen, gaat politie de komende periode gerichte controles uitvoeren en wordt de boodschap ‘aandacht op de weg’ meegenomen in educatieprogramma’s voor het voortgezet onderwijs.

Om zakelijke rijders te bereiken worden promotieteams en campagnematerialen ingezet bij onder meer kantorencomplexen en wegrestaurants. Ook Veilig Verkeer Nederland neemt de boodschap over op de VVN-borden bij parkeerplaatsen en langs snelwegen.

Smartphone

In de afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden in het telefoongebruik: bellen heeft plaatsgemaakt voor het gebruik van social media en berichtenapplicaties. Nieuw onderzoek, dat in opdracht van het ministerie werd uitgevoerd, laat echter zien dat veel automobilisten de gevaren van social media tijdens het rijden zeggen te kennen.

Tegelijkertijd heeft een op de tien particulieren tijdens de laatst gereden rit de smartphone achter het stuur gebruikt, zo  gaf de onderzoeksgroep te kennen. Bij zakelijke rijders gaat het om twee op de tien.

Fietsers

De campagne ‘Aandacht op de weg’ loopt door tot half december. Voor fietsers volgt in de tweede helft van oktober een specifieke campagne. Bijna de helft van de fietsers zou immers wel eens een bericht lezen in het verkeer. Berichten versturen tijdens het rijden wordt door 35 procent van de jongeren gedaan.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp