Let als automobilist extra op voor fietsers bij start schooljaar

Automobilisten moeten vooral tijdens de start van het schooljaar extra goed letten op fietsers. Er bestaat namelijk een relatie tussen de start van het schoolseizoen en de verkeersveiligheid. Dit is terug te zien in de cijfers van slachtoffers op de fiets. Vooral in september is onder 12-jarigen het aantal slachtoffers aanmerkelijk hoger dan in andere maanden en andere leeftijdsgroepen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Dat er aan het begin van het schooljaar meer ongevallen plaatsvinden met schoolgaande kinderen is aannemelijk, zegt de SWOV.

Scholieren

“Middelbare scholieren moeten vaak verder reizen dan toen ze nog naar de lagere school gingen. Dat betekent een langere afstand, maar ook een route over wegen buiten de bebouwde kom. Dat brengt hogere risico’s met zich mee. Zeker zij die voor het eerst naar de middelbare school gaan (brugklassers), zullen een groter risico lopen omdat zij de nieuwe route nog niet goed kennen”, aldus het onderzoek.

Het aantal slachtoffers onder 12-jarigen in de maand september is met 187 significant hoger dan het gemiddelde van 103 slachtoffers per maand onder 13-15-jarigen (per leeftijdsjaar; gerekend over september en oktober). Onderstaande figuur laat dit zien voor de doden en geregistreerde ernstig verkeersgewonden onder jeugdige fietsers in de periode 1993-2009. In de jaren na 2009 zijn de benodigde gegevens niet meer betrouwbaar.

Verkeersveiligheid

SWOV heeft echter geen onderzoek gedaan naar de relatie tussen de start van het schoolseizoen en de verkeersveiligheid. In bovenstaande is daarom nog geen rekening gehouden met de landelijke spreiding in de tijd van zomervakanties, met een trend in het aantal slachtoffers sinds 1993, of met het aantal dagen dat scholieren in de verschillende maanden naar school gaan (er is dus ook geen rekening gehouden met herfstvakanties).

“De aandacht voor schoolkinderen waarop de VVN-campagne “De scholen zijn weer begonnen” zich richt, lijkt dus gerechtvaardigd”, vindt de SWOV.

SWOV, cijfers, ongevallen, fiets

 

Bron: Verkeerspro.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp