‘Geen bewijs van fraude met Litouws vrachtautorijbewijs’

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gaat geen extra maatregelen treffen om het gebruik van Litouwse, niet van echt te onderscheiden vrachtautorijbewijzen op de Nederlandse wegen tegen te gaan. Volgens de minister is de Nederlandse verkeersveiligheid niet in het geding, omdat er hier nog geen fraudegevallen zijn aangetoond. “Ook de Noorse autoriteiten hebben tot dusverre geen gevallen van fraude vastgesteld”, zo reageert ze op de Kamervragen die de PVV stelde naar aanleiding van eerdere berichtgeving

Eind januari werd bekend dat in Litouwen moeilijk van echt te onderscheiden vrachtwagenrijbewijzen voor minder dan 100 euro per stuk te koop worden aangeboden. Aan truckers die de Europese rust- en rijtijdenregels willen omzeilen, maar ook aan personen die nog nooit eerder een vrachtauto hebben bestuurd. “De licenties zijn van dusdanige kwaliteit dat ze in veel gevallen dwars door de politiecontrole komen”, zo werd door de Noorse Truck Owners Association (NWK) gesteld.

Rijbewijs

De minister is van mening dat zowel de concurrentiepositie voor het wegtransport als de verkeersveiligheid vooralsnog geen geweld is aangedaan. “Dat zou het geval kunnen zijn als fraude zou zijn aangetoond. Dit is echter niet het geval”, zo liet ze weten. PVV-kamerleden De Graaf en Helder wilden daarnaast antwoord op de vraag of Schultz van Haegen bereid is om het Litouwse rijbewijs in Nederland niet meer te accepteren als geldig document. Onder andere de mogelijkheid om ieder Litouws rijbewijs direct te laten vorderen bij een controle werd geopperd.

“Op grond van de derde Rijbewijsrichtlijn dienen de lidstaten elkaars rijbewijzen te erkennen. Om vervalsing zoveel mogelijk tegen te gaan, bevat de richtlijn een aantal maatregelen voor de fysieke beveiliging van het document. De Europese Commissie ziet erop toe dat de lidstaten die in acht nemen. Zolang de politie geen vermoeden van fraude heeft, kan het rijbewijs niet ingevorderd worden”, aldus de bewindsvrouw.

Vrachtauto

Eind januari kwam fraude met Litouwse rijbewijzen aan het licht. Een bestuurslid van de Noorse wegtransportorganisatie NLF kocht naar eigen zeggen vier vrachtautorijbewijzen en twee identiteitskaarten voor de prijs van 80 euro per stuk. Dat hij in het verleden zelfs nog nooit rijles had gehad in een truck, bleek geen enkel probleem. De rijbewijzen zouden ook door politie moeilijk van echt te onderscheiden zijn.

Voor truckers kan een niet van echt te onderscheiden rijbewijs gunstig zijn, omdat het op die manier mogelijk is om de Europees vastgestelde rij- en rusttijden te ontwijken. Door steeds opnieuw van identiteit te wisselen, kunnen ze immers gewoon door blijven rijden.

Kamervragen

De PVV gaf aan te vrezen dat ook in Nederland truckers op de weg zitten die nooit een rijexamen hebben gedaan of de vastgestelde rijtijden aan hun laars lappen. Omdat het om een EU-lidstaat gaat, kan met het rijbewijs immers ook in ons land worden gereden.

Bron: Verkeerspro.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp