Examenprognose 2014-2015 geen reden voor CBR-ontslagen

Hoewel het CBR in 2014 en 2015 beduidend minder B-paktijkexamens verwacht af te nemen, gaan er geen ontslagen vallen onder examinatoren. “Naar schatting zal het om 8 procent minder examens voor de B-categorie gaan. Er zijn gewoon minder 17- en 18-jarigen en het eenmalige ‘inhaaleffect’ van 2toDrive is uitgewerkt. Daarnaast is het een gevolg van de recessie. Maar ondanks die negatieve ontwikkeling is er geen reden om medewerkers te ontslaan”, zo laat CBR-woordvoerder Wim ten Buren weten. “De achteruitgang wordt opgevangen door een aantal tijdelijke contracten dat recent afgelopen is.”

Het bureau voor rijvaardigheidsbewijzen presenteerde deze week de definitieve cijfers over examenjaar 2013 en een prognose voor de komende jaren. Ten Buren stelt dat de teruggang van 8 procent opgevangen wordt met de huidige capaciteit aan werknemers. “Vijf tijdelijke contracten van examinatoren die afliepen zijn niet verlengd, maar we hoeven niemand te ontslaan. We kunnen de ontwikkeling dus doormaken met de mensen die we nu in huis hebben.” Wel wordt er bekeken of CCV-examinatoren voor de B-examens ingezet kunnen worden op het moment dat het CBR toch mensen tekort komt, zo laat de woordvoerder weten.

Exminatoren

Bij het CBR zijn momenteel ruim 500 examinatoren in dienst. “We moeten kostendekkend draaien, ook wanneer er een achteruitgang in het aantal examens zit. Het euvel is dat er de komende jaren minder jongeren van 17 en 18 jaar zijn. Maar dat is eerder al doorberekend in ons meerjarenmodel, dus dat heeft geen onverwachte gevolgen”, aldus Ten Buren. De vijf examinatoren van wie de contracten niet verlengd worden, zijn naar zeggen van het CBR met het oog op 2toDrive aangetrokken en wisten bij aanvang al wat de bedoeling was. Daarnaast gaan verschillende examinatoren met pensioen.

De CBR-woordvoerder laat weten voor de jaren 2016 en 2017 wel goed nieuws te verwachten waar het het aantal rijbewijskandidaten betreft. “Uit demografische gegevens en modellen voor de komende jaren blijkt dat het aantal potentiële rijbewijskandidaten in 2016 en 2017 weer vooruit zal gaan. Na twee magere jaren komen we dan dus weer wat ruimer in ons jasje te zitten.”

Personenauto

Het CBR nam vorig jaar iets meer praktijkexamens voor de auto af dan een jaar eerder het geval was, zo bleek eerder al uit de voorlopige cijfers. Het ging om 3 procent meer examens dan het jaar ervoor. Maar over de gehele linie daalde het aantal examens van 1,4 naar 1,3 miljoen. Het CBR stelt dat de afname verband houdt met de huidige economie en de invoering van de nieuwe rijsbewijscategorieën en -examens als gevolg van de nieuwe Europese rijbewijsrichtlijn.

In 2013 nam het CBR bijna 215.000 eerste examens voor de B-rijbewijs af. Daaronder ook RIS- en faalangst-examens. Met een slagingspercentage van 48,6 procent bij de eerste examens, hoefden ruim 100.000 kandidaten de praktijktoets slecht één keer af te leggen. Het algemene slagingspercentage voor het B-praktijkexamen was met 48,8 procent in 2013 lager dan de 50,1 procent van een jaar eerder. Ook het aantal praktijkexamens voor personenauto’s met aanhangwagen daalde.

Tussentijdse Toets

De vrees voor de daling van het aantal leerlingen in 2014, wordt tevens versterkt door het aantal theorie-certificaten dat vorig jaar werd uitgedeeld. Dat was in 2013 ruim tien procent minder dan het jaar ervoor. Omdat er vorig jaar veel minder leerlingen hun theoretisch examen haalden, zullen dit jaar als gevolg daarvan ook minder personen met hun praktijkexamen aan de slag gaan. “Het effect van de invoering van 2toDrive eind 2011 was in 2013 ook bij de theorie-examens uitgewerkt”, zo laat het CBR weten.

Door 2toDrive kunnen jongeren al vanaf hun zestiende op voor het theorie-examen. Het bureau ziet de daling van de gemiddelde leeftijd van de theorie-kandidaten als oorzaak van de lichte daling in het slagingspercentage van 50,1 naar 48,8 procent.

CCV

“De gevolgen van de slechte economische situatie waren daarnaast vorig jaar ook voelbaar bij de divisie CCV”, zo stelt het CBR. Het totale aantal vakbekwaamheidsexamens daalde met zo’n zeven procent. In 2013 nam CCV ongeveer 104.000 examens af tegen ruim 111.000 in 2012. De daling deed zich bij bijna alle examens voor. Alleen het aantal busexamens en ondernemersexamens daalde niet.

Met de invoering van de derde Europese rijbewijsrichtlijn in januari 2013 zijn er daarnaast twee nieuwe rijbewijzen bijgekomen. Het gaat om het rijbewijs voor lichte vrachtauto’s en voor kleine bussen. Bij gebruik voor professioneel vervoer gelden ook de vakbekwaamheidseisen. Het CBR heeft voor die twee rijbewijzen nieuwe theorie- en praktijktoetsen ontwikkeld. In 2013 werden 537 C1-examens en vijf examens D1 afgenomen.

Nascholing

Het totale aantal nascholingscursussen voor beroepschauffeurs is in 2013 licht gedaald ten opzichte van 2012, zo valt uit de gegevens op te maken. Ruim 129.000 nascholingen werden gevolgd in 2013. In 2012 waren dat er meer dan 133.000. “Er is een duidelijk seizoenspatroon: in het eerste en vierde kwartaal worden de meeste cursussen gevolgd.” Het aantal praktijktrainigsdagen dat in 2013 gevolgd werd, lag boven dat van 2012, maar het aantal theorietraningsdagen daalde licht.

Ook de examens voor het vervoer van gevaarlijke stoffen werden in 2013 iets minder vaak afgenomen dan een jaar eerder. En het wettelijke taxi-examen liet zowel bij de theorie- als de praktijkexamens een dalende trend zien. De divisie CCV nam ongeveer 9.700 praktijkexamens voor taxichauffeurs af, waar het er in 2012 nog zo’n 10.300 waren.

Prognose

Het CBR kwam deze week naar buiten met een prognose voor de komende jaren. “Doordat we in 2014 en 2015 te maken hebben met minder 17- en 18-jarigen en het inhaaleffect van 2toDrive is uitgewerkt, verwacht het CBR deze jaren beduidend minder B-praktijkexamens af te nemen dan het afgelopen jaar. Het gaat om een kleine 8 procent.”

Bij de motorexamens is een tegengestelde ontwikkeling te zien. Het aantal AVB-examens begint de laatste maanden licht toe te nemen. Dit onder meer door de mogelijkheid om rechtstreeks in te stromen in de categorie A2. “Maar dit effect is nog niet zichtbaar bij de AVD-examens door een nasleep van de Europese richtlijn en de slechte economische vooruitzichten.”

Logistiek

Bij de bromfietsen is een stabiel beeld te zien, zo laat het CBR weten. “Sinds de invoering van 2toDrive is de belangstelling voor bromfietsexamens flink gedaald van 41.000 in 2011 naar 28.000 in 2013. Maar de verwachting is dat de examens aantallen dit jaar ook op dit niveau blijven.”

In de transport- en logistieksector zegt het CBR in 2014 overigens nog geen verbetering van de examenaantallen te verwachten. “Er is weliswaar sprake van een aantal positieve ontwikkelingen in de sector, maar dat zal naar verwachting in 2014 nog niet leiden tot een structurele verbetering van de instroom van nieuw personeel en daarmee de vraag naar examens.”

Roosmarijn Dierick

Bron: verkeerspro.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp