CBR start aanbesteding educatieve maatregelen

Het CBR gaat de uitvoering van de educatieve maatregelen aanbesteden. Partijen die interesse hebben in het contract, kunnen zich tot 31 januari 2014 melden. In maart volgt het offertetraject, waarin meer inhoudelijke gesprekken gevoerd zullen worden met de geïnteresserden. Het gaat om de uitvoering van de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA), de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) en de Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG) vanaf het jaar 2015.

Aanbesteding

Omdat het rijbewijs in Nederland een vergunning is, moet de vergunninghouder laten zien dat hij blijft voldoen aan de de voorwaarden van rijgeschiktheid en rijvaardigheid die gelden voor het krijgen van het rijbewijs. Op het moment dat de politie bij het CBR melding doet van risicovol rijgedrag in het verkeer en de organisatie vermoedt dat de bestuurder niet meer aan de geschiktheidseisen voldoet, kan een educatieve maatregel, alcoholslotprogramma of onderzoek worden opgelegd.

De LEMA, EMA en EMG worden gedurende verschillende klassikale cursusdagen gegeven aan groepen van circa 12 personen. Op dit moment is de uitvoering van de maatregelen ondergebracht bij een koepelorganisatie voor instellingen in de verslavingszorg. Die organisatie maakt gebruik van trainers die in dienst zijn van de instelling of actief zijn als ZZP’er.

Aanmelding

Op basis van de aanmeldingen gaat het CBR bepalen welke partijen mogelijk geschikt zijn om de uitvoering van de maatregelen vanaf 2015 op zich te nemen. Zij zullen in februari van dit jaar voor een gesprek worden uitgenodigd.

Daarna gaat een offertetraject van start. Na een zogenaamde inregelperiode vanaf de zomer, moet de uiteindelijke dienstverlening in januari 2015 starten.

Maatregelen

De Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer is een cursus van twee halve dagen en richt zich op het voorkomen van recidive bij personen die staande zijn gehouden wegens het rijden onder invloed van een relatief kleine hoeveelheid alcohol. In 2013 werden in Nederland zo’n 280 LEMA-cursussen gegeven.

De Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer reikt verder dan dat. Het programma beslaat twee volledige en twee halve dagen, waarna een individueel nagesprek volgt. De EMA gaat zogezegd verder waar de LEMA stopt. Ongeveer 600 EMA-cursussen werden het afgelopen jaar gegeven.

Gedrag

De Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer is bedoeld voor diegenen die door onjuiste afwegingen de verkeersveiligheid in gevaar gebracht hebben. De cursus moet de bestuurder die al dan niet opzettelijk verkeerd handelde van de gevolgen bewust maken en herhaling voorkomen. In 2013 werden 150 EMG-cursussen gegeven.

De kosten voor deelname aan de LEMA-, EMA- en EMG-cursussen bedragen respectievelijk 526, 840 en 1002 euro. Als een deelnemers de cursussen goed heeft doorlopen, wordt de procedure beëindigd. Het rijbewijs blijft dan geldig. Als deelnemers niet of onvoldoende actief hebben deelgenomen, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. LEMA, EMA en EMG zijn maatregelen binnen de vorderingsprocedure van het CBR.

Bron: verkeerspro.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp