Canada trekt bevoegdheid van honderden rijinstructeurs in

In de Canadese provincie Ontario zijn in de afgelopen drie jaar driehonderd bevoegdheden van rijinstructeurs ingenomen. Een groot deel daarvan wegens onder meer het verkopen alcohol en sigaretten aan leerlingen. Ook werd tijdens een van de praktijklessen een bezoekje aan stripclub gebracht. Volgens het Canadese ministerie van Transport moeten de namen van de betreffende instructeurs echter geheim blijven. Zo ook voor leerlingen en hun ouders.

Het beleid staat in contrast met de manier waarop artsen, tandartsen en docenten na misstappen worden behandeld. Van die beroepsgroepen worden in die provincie de namen van personen die hun bevoegdheid kwijtraakten wel openbaar gemaakt. Het Canadese media-bedrijf Torstar is nu op zoek naar de namen van de instructeurs die recent de fout in gingen.

Rijles

Het bedrijf wil de lijst met namen hebben, om te onderzoeken hoeveel van de rijinstructeurs ondanks de ingenomen bevoegdheid nog steeds rijles geven aan hun leerlingen. Trostar diende vorig jaar als onderdeel van het onderzoek een aanvraag in bij het ministerie van Transport. Het ministerie weigerde echter gehoor te geven aan het verzoek, waarna het bedrijf het op basis van de ‘publieke veiligheid’ hogerop zocht.

Uit eerder onderzoek van het bedrijf bleken er immers tientallen rijopleidingen jongeren op te leiden, zonder dat daarbij over de juiste papieren werd beschikt. Het onderzoek toonde daarnaast aan dat het ministerie te weinig op de geldigheid van licenties van instructeurs controleert en dat rijscholen zonder vergunning daardoor zonder toezicht toch het werk kunnen uitvoeren.

Namen

Het ministerie van de provincie maakt wel de rijscholen bekend waarvan rijinstructeurs hun licentie zijn kwijtgeraakt. Maar de namen van de specifieke personen en het waarom van de ingenomen bevoegdheid wil ze niet naar buiten brengen. Dat terwijl iedereen in staat moet zijn om te zien of een bepaalde instructeur iets op zijn kerfstok heeft, zo wordt gesteld.

Als antwoord op het verzoek van het media-bedrijf heeft het ministerie inmiddels enkele redenen prijsgegeven op basis waarvan rijinstructeurs in de afgelopen jaren hun bevoegdheid verloren zijn. Zo werden er seksistische en obscene opmerkingen richting leerlingen gemaakt, werden alcohol en sigaretten door de instructeurs verkocht en werd een striptent aangedaan tijdens de rijles.

Namen

Het ministerie heeft laten weten geen verdere informatie openbaar te willen maken, omdat het gaat om gegevens van persoonlijke aard. “Openbaarmaking van de namen van de rijinstructeurs zou inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zijn”, laat een advocaat van het ministerie weten. “De intrekking van de bevoegdheid ligt heel gevoelig en kan voor de derde partijen ongunstig uitvallen”, zo stelt hij.

In de streek met zo’n 13 miljoen inwoners zijn in de laatste anderhalf jaar zes instructeursbewijzen ingetrokken als gevolg van het ‘fit and proper’-criterium. Daarin staat dat het ministerie een vergunning van een rijinstructeur kan intrekken, als de persoon in kwestie niet geschikt is als instructeur, gelet op zijn of haar karakter, integriteit en gedragingen in het verleden.

Bevoegdheid

Negenendertig vergunningen werden ingetrokken als gevolg van strafrechtelijke veroordelingen of de ‘Highway Traffic Act’. Vijftig instructeurs raakten hun vergunning kwijt als gevolg van ingetrokken rijbewijzen. Daarnaast werden vergunningen geannuleerd als gevolg van onder andere medische problemen en onbetaalde boetes.

Media-bedrijf Torstar heeft tot begin mei om de het ingediende verzoek tot het openbaar maken van de specifieke namen te bepleiten.

VOG

In Nederland wil branchevereniging Bovag de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht gaan stellen voor aangesloten rijscholen en instructeurs. Dit om te voorkomen dat rijinstructeurs met een bepaalde geschiedenis toch rijles kunnen geven aan jongeren. Eerder werd aangedrongen op landelijke regelgeving wat betreft de VOG voor rijinstructeurs, maar minister Schultz van Haegen besloot het voorstel te laten voor wat het was.

Uit de verklaring blijkt dat het gedrag van een persoon uit het verleden geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde taak of functie in de samenleving. Het document wordt immers alleen maar afgegeven als er geen strafbaar feit is gepleegd, dat voor die functie van belang is. Door het verplichtstellen van het document voor Bovag-leden wordt het voor rijinstructeurs onmogelijk om zich bij de branchevereniging aan te sluiten als ze in het verleden bijvoorbeeld veroordeeld zijn voor een zedenmisdrijf of het gebruik van alcohol in het verkeer.

 

Bron: verkeerspro.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp