Autosnelwegen ‘s avonds toch langer verlicht

De autowegen waar het licht om al om 21.00 uit gaat, worden toch weer tot 23.00 uur verlicht. Door die aanpassing wordt tegemoet gekomen aan de reacties uit de samenleving. Dat zegt Mininister Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer. Het heroverwogen verlichtingsregime wordt vanaf 2014 uitgevoerd. 

Volgens de bewindsvrouw is slecht weer overigens geen criterium voor het inschakelen van de verlichting in de nachtelijke uren. “Op basis van de ervaringen tot nog toe met het uitschakelen van de verlichting gedurende de nacht is er geen aanleiding om mijn beleid op dit punt aan te passen.” Wel voegt ze eraan toe dat de omvang en tijdsduur van de maatregel te kort was om er definitieve conclusies aan te verbinden. “De aankomende tijd wordt verder gemonitord hoe de verkeersveiligheid zich ontwikkelt.”

Calamiteiten

Ook tijdens wegwerkzaamheden en calamiteiten wordt de verlichting tijdelijk ingeschakeld. Op een deel van de wegen gebeurt dit nu al via de verkeerscentrale, maar voor het andere deel wordt inschakeling in 2014 gerealiseerd. Bij rijtaakverzwarende omstandigheden als tunnels of bij scherpe bochten blijft de verlichting tevens aan.

Met de aanpassing van het regime zal er volgens de minister geen aantoonbaar effect op de verkeersveiligheid zijn. “Om tegemoet te komen aan de reacties uit de samenleving heb ik het verlichtingsregime heroverwogen.”

Donker

In november werden kamervragen gesteld over de uitschakeling van verlichting op snelwegen. Onder meer de ANWB sprak haar zorgen uit over de maatregel die sinds september van dit jaar van kracht is. Rijkswaterstaat liet eerder nog weten dat de verkeersveiligheid met het uitschakelen van verlichting op delen van het wegennet niet in het geding zou zijn, omdat het op veel trajecten in de avonduren erg rustig is.

Uit analyse van de verkeersstromen in de avonduren bleek echter dat er tussen 21.00 en middernacht op veel weggedeelten juist veel verkeer is. Op de A6 bij Almere Haven bijvoorbeeld rijden rond dat tijdstip gemiddeld 600 auto’s per uur per rijstrook. Volgens de ANWB mag dat omschreven worden als ‘intensief verkeer’.

Innovatie

Voor innovatieve oplossingen als méér licht bij méér verkeer of lampen die pas aan gaan bij naderend verkeer, heeft de minister wegens kostenoverwegingen niet gekozen. “Voor een deel van de rijkswegen geldt dat de oplossing ‘méér verkeer, méér licht’ al in 2004 is aangebracht. Vanwege de hoge aanlegkosten wordt dit niet verder uitgebreid.”

De oplossing ‘lampen aan bij naderend verkeer’ is volgens de bewindsvrouw niet gewenst, omdat de investeringskosten zeer hoog zijn en een te onrustig beeld voor de omgeving (bewoners en natuurgebieden) ontstaat door continue in- en uitschakelende verlichting.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp