Aanschafbelasting vanaf 2015 enkele honderden euro’s hoger

Door de aanscherping van de CO2-grenzen gaat de aanschafbelasting op de zuinigste dieselauto’s in 2015 ruim 600 euro omhoog. Ook de bpm voor auto’s met een hogere uitstoot dan 80 g/km neemt met enkele honderden euro’s toe. Dit terwijl de maatregelen uit het Herfstakkoord naar verwachting een minimaal effect zullen hebben op de uitstoot van schadelijke stoffen. Dat blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 

Het zijn juist de auto’s met een hogere CO2-uitstoot die relatief aantrekkelijker worden door de nieuwe maatregelen, zo stelt PBL. Dat komt omdat de prijsstijging van de bpm voor de minder zuinige autotypen lager uitvalt.

Belasting

Vanaf 2015 zullen minder lesauto’s bpm-vrij aangeschaft kunnen worden als gevolg van de aanscherping van de CO2-grenzen. En sinds het begin van 2014 moet toch weer meer wegenbelasting worden betaald dan eerder werd vastgelegd. De geplande verlaging van de motorrijtuigenbelasting die begin dit jaar zou worden doorgevoerd, kwam immers te vervallen.

In het najaar van 2013 maakte het kabinet deze afspraken als onderdeel van het begrotingsakkoord. De ‘vergroeningsmaatregelen’ moesten zowel geld opleveren als het milieu ten goede komen. De beide maatregelen op het gebeid van de aanschaf- en wegenbelasting samen leveren per jaar naar schatting 550 miljoen extra op voor de schatkist.

Effect

Naast de kostenverhoging door aanscherping van de bpm zal het verlagen van de motorrijtuigenbelasting slechts een minimale afname van het autobezit en -gebruik tot gevolg hebben, zo wordt in het rapport geconcludeerd. “De aanscherping van de CO2-grenzen en het terugdraaien van de voor 2014 geplande verlaging van de mrb heeft naar verwachting een verwaarloosbaar effect op de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen”, aldus de onderzoekers.

De Tweede Kamer verzocht de regering in oktober 2013 in een motie om de milieuwinst van de nieuwe begrotingsafspraken in kaart te brengen. In het akkoord waren drie grote pijnpunten voor de rijschoolbranche opgenomen. Het ging om de verhoging van de bpm per 2015, een forse stijgingen van de accijns op diesel en de geplande verlaging van de motorrijtuigenbelasting die per 2014 zou worden teruggedraaid.

Autobrief

In 2011 legden de branche en staatssecretaris Weekers alle autobelastingen en -voordelen tot en met 2015 vast in de zogenaamde Autobrief. Alle afspraken aangaande autobelastingen voor de periode 2012-2015 waren hierin zwart op wit gesteld. Maar die gemaakte afspraken met het ministerie van Financiën bleken met de presentatie van het Herfstakkoord niet langer ‘in beton gegoten’ te zijn. Dit terwijl de Autobrief door de Tweede Kamer officieel goedgekeurd was.

 

Bron: verkeerspro.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp