10 vragen van rijschoolhouders over het ITEC-afnamesysteem

Het CBR gaat het huidige theorie-afnamesysteem vernieuwen, omdat het klassikale examen naar zeggen van het bureau voor rijvaardigheidsbewijzen niet meer aansluit bij deze tijd. “Het huidige afnamesysteem draait nog, maar met moeite. En als je weet dat er bij ons nog met floppydisks wordt rondgelopen, dan zullen jullie het met me eens zijn dat het tijd wordt voor iets nieuws”, zo liet Harold Beckhuis, manager Threorie van het CBR tijdens het Bovag Rijscholencongres weten. Gedurende de informatiesessie beantwoordde hij verschillende vragen van rijschoolhouders over het nieuwe systeem. 

Beckhuis nam onduidelijkheden weg bij verschillende rijschoolhouders die maandag in Gorinchem bij de informatiesessie over ITEC aanwezig waren. “En zodra het eerste centrum open is, is het de bedoeling dat we jullie daar ontvangen en laten zien hoe het proces in de praktijk in zijn werk gaat”, zo liet hij tevens weten. Hieronder alvast antwoorden op tien vragen van rijschoolhouders over het nieuwe systeem.

Vragen

1. Kandidaten gaan het examen niet meer klassikaal, maar individueel maken. Omdat iedereen op een ander moment kan beginnen, wordt het dus een in- en uitloop van examenleerlingen. Gaat dat niet ten koste van de concentratie van de leerlingen die nog met een examen bezig zijn?
“Die vraag horen we vaker. Het is dan ook een van de punten waarop we hebben getest in een proeftuin in Haarlem. Wat wij hebben gezien is dat theorie-kandidaten zich er heel bewust van zijn dat het ongepast is om veel geluid te maken. Ze komen eerder op hun tenen binnen en gaan op diezelfde manier weer naar buiten, dan dat ze lawaai maken. Je ziet kandidaten na het krijgen van de uitslag wel eens de armen in de lucht gooien of juist inwendig zuchten. Maar de echte ontlading komt pas buiten het centrum.”

2. Wanneer begint de uitrol van het nieuwe afnamesysteem?
“In het vierde kwartaal van dit jaar gaan we beginnen met de uitrol voor de categorieën A, AM en B. Daarna volgt de rest. In september gaan de deuren van het eerste omgebouwde examencentrum in Eindhoven al open.”

3. Wordt het nieuwe systeem nog getest voordat het in gebruik wordt genomen?
“Ja. Eerder al hebben we in Haarlem een pilot met het nieuwe systeem gedraaid. In juli en augustus van dit jaar gaan we testen hoe te handelen bij bijvoorbeeld brand, als een kandidaat onwel wordt en wanneer de stroom uitvalt. Daarna gaan we ook nog een keer met klanten draaien om eventueel nog kleine wijzigingen door te voeren. Zo gaan we bijvoorbeeld monitoren hoe groot het verschil is in de tijd dat kandidaten aanwezig moeten zijn en het moment dat ze er ook daadwerkelijk zijn. We kunnen daar vervolgens nog op inspelen door de door te geven tijd waarop de kandidaat aanwezig moet zijn nog iets te vervroegen.”

4. Een derde van de huidige theorie-examenlocaties gaat sluiten. Betekent dit voor kandidaten dat het langer duurt voordat ze voor hun theorie-examen bij het CBR terecht kunnen?
“Nee, met de vierentwintig stoelen per theorie-lokaal kunnen we zelfs meer examens afdraaien dan we nu doen. We zijn namelijk flexibeler en kunnen kandidaten van verschillende categorieën bij elkaar in een zaal zetten. Lege plaatsen worden daarnaast eenvoudig met een kandidaat van welke categorie dan ook opgevuld.”

5. Hoe voorkomt het CBR dat de wachttijden voor leerlingen tijdens de verbouwingen van de examencentra gaan oplopen?
“Ik weet niet of we kunnen garanderen dat we ons in de periode van de verbouwingen kunnen houden aan de maximaal vier weken wachttijd voor theorie-examens. Maar gedurende de verbouwing van de examencentra gaan zogezegd ‘oude’ centra open om examens op te vangen. Op die manier proberen we er alles aan te doen om de wachttijden binnen de perken te houden.”

6. Moeten leerlingen met de implementatie van ITEC andere stof voor hun theorie-examen leren?
“Nee, voorlopig verandert er met ITEC niets aan de inhoud van het theorie-examen. Het is nu een technische verandering, niet inhoudelijk. Op termijn kan het zo zijn dat dat wel het geval gaat zijn. Dat er bewegend beeld wordt gebruikt en andere soorten vragen worden toegevoegd. Maar daarover is nu nog niets duidelijk. We zijn op dit moment nog aan het kijken hoe en wat. Dus het is nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen. Eerst gaan we ons bezighouden met de uitrol van het afnamesysteem, daarna kijken we wel verder.”

7.Wordt het meteen mogelijk om met het nieuwe systeem door de verschillende vragen van het examen heen te navigeren?
“Nee, navigeren en vragen markeren om er ze later in te vullen wordt pas mogelijk nadat het  afnamesysteem overal is uitgerold. Het moet gedurende het proces van de uitrol namelijk niet uitmaken of je nog in een ‘oud’ gebouw het examen maakt of dat je al in een omgebouwde theoriezaal de vragen moet beantwoorden. We willen dat iedere kandidaat dezelfde kansen krijgt.”

8. Wanneer een kandidaat te laat is voor zijn examen, kan hij zich alsnog melden bij de informatiebalie. Waarom is dat het geval?
“Het kan altijd zo zijn dat een kandidaat door overmacht te laat komt voor zijn examen. In verband met vertraging in het openbaar vervoer bijvoorbeeld. Omdat het nieuwe systeem meer flexibiliteit biedt, kunnen we met een bepaalde bandbreedte toch kandidaten examen laten doen die te laat zijn. Maar daar zijn wel grenzen in. We proberen diegenen die er zelf weinig aan kunnen doen dat ze te laat zijn een beetje tegemoet te komen. Is dat niet mogelijk, dan moet er toch gewoon een nieuw examen worden ingepland.”

9. De CCV-theorie-examens worden voortaan ook in de CBR-centra afgenomen. Waarom is die keuze gemaakt?
“We willen CCV-toetsen in onze eigen centra onderbrengen, omdat we op die manier goed kunnen acteren tegen fraude. We hebben er zo goed zicht op en kunnen zo nodig maatregelen nemen. Wel willen we dat het huidige service-niveau wordt gehandhaafd. Zo kunnen er straks zoals ook nu al gebeurt op bepaalde plaatsen en dagen buiten de reguliere kantooruren theorie-examens worden gemaakt.”

10. Worden groepsreserveringen voor CCV met het nieuwe afnamesysteem nog steeds ondersteund?
Ja, voor CCV worden de groepsreserveringen dan nog steeds ondersteund. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat er niet meer dan vierentwintig plekken in de examenzalen beschikbaar zijn. Dat daar alleen maar CCV-kandidaten zitten die allemaal een examen in dezelfde categorie maken, is overigens geen enkel probleem. Ze krijgen allemaal een andere variant, waardoor afkijken bij de buurman onmogelijk wordt.”

In juni volgt vanuit het CBR verdere communicatie richting rijscholen. Vanaf juli van dit jaar worden ook de theorie-kandidaten van de wijzigingen op de hoogte gebracht, zo laat Beckhuis weten.

 

Bron: verkeerspro.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp